AYEN ENERJİ A.Ş

30.06.2020 GELİR TABLOSU (TL)

Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup; Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.

CARİ DÖNEM (01.01.2020 - 30.06.2020)

A- BRÜT SATIŞLAR

120.586.761,53

1-

Yurtiçi Satışlar

120.586.761,53

2-

Yurtdışı Satışlar

3-

Diğer Gelirler

B- SATIŞIN İNDİRİMLERİ (-)

0,00

1-

Satıştan İadeler (-)

2-

Satış İskontoları (-)

3-

Diğer indirimler (-)

C- NET SATIŞLAR

120.586.761,53

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

-69.540.743,69

1-

Satılan Mamüller Maliyeti (-)

-59.989.971,37

2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)

-9.550.772,32

3-

Satılan Hizmet Maliyeti (-)

4-

Diğer Satışların Maliyeti (-)

BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI

51.046.017,84

E- FAALİYET GİDERLERİ (-)

-11.688.546,43

1- Araştırma ve Geliştirme Gid. (-)

2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)

-8.222.238,85

3-

Genel Yönetim Giderleri (-)

-3.466.307,58

FAALİYET KARI(ZARARI)

39.357.471,41

F- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR

79.405.775,46

1-

İştiraklerden Temettü Gelirleri

2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

49.128.582,79

3-

Faiz Gelirleri

395.868,02

4-

Komisyon

5-

Konusu Kalmayan Karşılıklar

178.804,00

6- Menkul Kıymet Satış Gelirleri

2.446,87

7-

Kambiyo Karları

29.232.828,96

8- Faaliyetle ilgili Diğer Gelir ve Karlar

467.244,82

G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİD. VE ZAR.

-47.592.707,14

1- Reeskont Faiz Giderleri

2-

Komisyon Giderleri

3-

Karşılık Giderleri

4-

Kambiyo Zararları

-47.531.352,82

5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar

-61.354,32

6-

Enflasyon Düzeltmesi Zararları

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

-22.485.355,38

1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)

-15.816.457,29

2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)

-6.668.898,09

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

48.685.184,35

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

456.505,05

1- Önceki Dönem Gelir ve Karları

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

456.505,05

J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

-72.429,24

1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar (-)

2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)

3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)

-72.429,24

DÖNEM KARI VEYA ZARARI

49.069.260,16

K- D.KARI VERGİ VE DİĞER YAS.YÜKÜML.KARŞ.(-)

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

49.069.260,16

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

Ayen Enerji AS published this content on 17 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 August 2020 15:37:06 UTC